POHJARAKENTAMINEN JA OMAKOTITALOJEN PERUSTUKSET - TAMPERE, ORIVESI, MÄNTTÄ, VILPPULA

Pohjarakentaminen ja omakotitalojen perustukset urakoidaan kunnille, yrityksille ja yksityisille henkilöille Tampere, Orivesi, Mänttä, Vilppula talousalueilla.

Kun perustukset ovat kunnossa, myös rakennus voi hyvin ja kestää pitkään. Saat meiltä kaiken osaamisen ja työn mitä rakennuksillasi tarvitset. Meillä on kokemusta kaikesta mikä liittyy perustuksiin, pohjarakentamiseen ja pohjatöihin.

PERUSTUKSET PIRKANMAALLA!

Toteutamme perustukset omakotitalokohteisiin luotettavasti ja sovitussa aikataulussa.

Harkkoperustukset toteutetaan muurausmenetelmällä mutta saat perustuksen myös valuharkoista.

Perustukset syntyvät moneen kohteeseen: omakotitalot, koulut ja päiväkodit, mm Tampereella sijaitseva Juhannuskylän Pikkukoulu.
Kun haluat rakentaa varman päälle – Soita!

Omakoti- ja rivitaloja sekä tuotantorakennuksia on tehty monen vuosien ajan.

Omakotitalorakentaja tarvitsee rakentamisensa tueksi paljon muutakin kuin pelkän kuopan. Siksi tarjoamme kaiken perustuksista piharakentamiseen, maa-ainesten toimittamiseen ja viherrakentamiseen.

  • Kaivuutyöt:  mm. salaojitukset, sadevesijärjestelmät, vesi- ja viemärijärjestelmät, radonputkistot, suodatinkankaat ja routaeristeet.
  • Louhinta
  • Massanvaihto
  • Paalutus
  • Kiviainekset: sepelit, murskeet, hiekat

Valmis piha tontillesi – Se on se mitä meiltä saa!