MAANRAKENNUS JA KAIVINKONETYÖT PINTAA SYVEMMÄLTÄ - TAMPERE, ORIVESI, MÄNTTÄ, VILPPULA

Maanrakennus ja kaivinkonetyöt urakoidaan Pirkanmaalla alueella Tampere, Orivesi, Mänttä, Vilppula.

Maanrakennus pitää sisällään monta erilaista työvaihetta. Hoidamme sovitusti joko kaiken avaimet käteen -toimituksella, tai sopimuksen mukaan vain osan urakasta.

Teemme tarvittavassa laajuudessa kunnallistekniset kaivuutyöt sekä maa- ja pohjarakentamiseen liittyvät kaivuutyöt.

Maanrakennus ja kaivinkonetyöt urakoidaan Pirkanmaalla alueella Tampere, Orivesi, Mänttä, Vilppula.

Maanrakennus pitää sisällään monta erilaista työvaihetta. Hoidamme sovitusti joko kaiken avaimet käteen -toimituksella, tai sopimuksen mukaan vain osan urakasta.

Teemme tarvittavassa laajuudessa kunnallistekniset kaivuutyöt sekä maa- ja pohjarakentamiseen liittyvät kaivuutyöt.

 • Maa- ja pohjarakentaminen, maarakennustyöt
 • Kunnallistekniikka
 • Salaojitus
 • Tierakentaminen
 • Viherrakentaminen
 • Vesirakentaminen
 • Ojitukset
 • Perustustyöt, talon pohjatyöt
 • Metsänparannustyöt
 • Energiapuun korjuu
 • Maa-ainekset

SALAOJITUKSET UUDISRAKENTAMISEEN JA SANEERAUSKOHTEISIIN

Salaojituksella ohjataan vesi sadevesiviemäriin, salaojakaivoon tai avo-ojaan. Salaojia ovat rakennussalaojat ja peltosalaojat.

Metsänomistaja: Kysy ojituksista ja metsämaan muokkauksista.

VESI- JA VIEMÄRÖINTITYÖT KAAVA-ALUEILLA, TAAJAMIIN JA HAJA-ASUTUSALUEILLE

Viemäröinti on maan alle rakennettava jätevesiviemäri tai huleviemäri. Viemäri rakennetaan sulamis- ja sadevesiviemäriksi tai perustusten kuivatusta varten. Rakennamme viemärit kotitalouksille ja kunnille.

Normaalisti viemäröinti yhdistetään kunnalliseen viemäriverkkoon, mutta omakotitalouksissa voi olla myös omia kiinteistökohtaisia jätevedenpuhdistamoja. Rakennamme myös näitä.

Sahalla

Teiden pohjatyöt

Ojitus